BIODIVERSITATE

EPMC are experienţa derulării unor proiecte complexe privind conservarea biodiversităţii, reflectată în numeroase studii de specialitate având ca obiect principal habitatele naturale şi speciile de floră şi faună. Cele mai multe dintre studiile realizate s-au concretizat sub forma planurilor de management al ariilor naturale protejate.

84

experţi implicaţi

>250

specii de floră şi faună inventariate

387.762

hectare investigate

Conservarea biodiversităţii este un domeniu de profund interes al companiei. Echipa noastră, formată din peste 80 de experţi cu pregătire multidisciplinară, acoperă un spectru larg de specializări în ecologia şi biologia speciilor de floră şi faună.

Ca o încununare a eforturilor echipei de experți de mediu și ca rezultat al experienţei acumulate în domeniul biodiversităţii, în iulie 2016 EPMC a devenit custode a două arii protejate, semnând cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor două convenții de custodie a ariilor protejate pentru siturile de interes comunitar ROSCI0236 Valea Ierii şi ROSPA0139 Piemontul Munţilor Metaliferi, împreună cu rezervaţia 2.519 Măgura Uroiului şi cu ROSCI0419 Mureşul Mijlociu-Cugir. 

Semnarea celor două convenții de custodie vine în urma evaluării dosarelor de candidatură depuse în cadrul sesiunii de atribuire în custodie a ariilor naturale protejate 2/2016, ocazie cu care EPMC Consulting a obținut punctaje maxime. 

Planurile de management reprezintă principalul instrument de management al unei arii naturale protejate, indiferent de statutul acesteia.

EPMC în domeniul Bioversității:

-a elaborat 9 planuri de management, a evaluat 15 situri Natura 2000 și a propus peste 550 de acțiuni de management,
-a semnat 2 convenții de custodie de arii protejate.

Despre servicii:

Ca rezultat al experienţei acumulate în domeniul biodiversităţii, oferim suport pe tot parcursul desfăşurării unui proiect, începând cu identificarea surselor de finanţare disponibile, continuând cu întocmirea aplicaţiilor de finanţare şi în cele din urmă implementarea propriu-zisă. În ceea ce priveşte implementarea proiectelor de biodiversitate, ne-am specializat în:

- inventarierea şi cartarea habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună;
- evaluarea stării de conservare a habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună;
- elaborarea bazelor de date geospaţiale privind distribuţia speciilor şi habitatelor;
- stabilirea protocoalelor de monitorizare a speciilor şi habitatelor;
- identificarea măsurilor de conservare şi elaborarea planurilor de management al ariilor naturale protejate.

Odată cu desemnarea siturilor şi atribuirea lor în custodie, cei mai importanți pași simultani de realizat vor fi elaborarea planului de management al ariei protejate Piemontul Munţilor Metaliferi și implementarea măsurilor din planul de management existent al ariei protejate Valea Ierii. Regulament propus spre aprobare:

DOWNLOAD
02.Regulament ROSPA0139_FINAL.pdf

457 mil. €

EPMC a asigurat managementul pentru proiecte în valoare de 457 mil euro.

115 mil. €

EPMC a atras finanțări pe infrastructură în valoare de 115 mil euro.

129 experți

Echipa EPMC este formată din 129 de experți interni și colaboratori externi.

Aboneaza-te la newsletter-ul nostru