Anamaria Chiș
EXPERT FINANCIAR

Experiență în domeniul accesării fondurilor europene de peste 11 ani, atat în scrierea cererilor de finanțare cat și in implementarea proiectelor.

Anamaria a absolvit Facultatea de Științe Economice  a Universității Babeș Bolyai din Cluj (nivel licență și master). Din anul 2004, a început să lucreze ca și expert financiar la o firmă de consultanță din domeniul accesării fondurilor europene, iar din 2013 este expert financiar al EPMC Consulting, în cadrul căreia a elaborat și  implementat proiecte pentru beneficiari publici sau privați, în special în proiecte de investiții (echipamente, lucrări) și proiecte complexe de mediu (situri contaminate, managementul deșeurilor, etc).  

În calitate de expert financiar, a întocmit planuri de afaceri, planuri de marketing, analize cost-beneficiu, pentru proiecte propuse spre finanțare din fonduri nerambursabile în cadrul programelor SAPARD, FEADR, POS MEDIU, PNDR, FEDR și FC.

A  participat la elaborarea studiilor de oportunitate în domeniul deșeurilor și serviciilor DDD, a participat în calitate de expert cooptat la evaluarea ofertelor financiare pentru atribuirea  contractelor prevăzute în Proiect, întocmirea cererilor de plată/cererilor de rambursare.

Calificări relevante: elaborarea de analize statistice pentru fundamentarea analizelor cost beneficiu, analize cost beneficiu, analize de suportabilitate la nivel de județ, estimarea și justificarea tarifelor în domeniul deșeurilor, apă-canal, serviciului de salubrizare DDD.

Cuvinte cheie: expert financiar, manager de proiect, fonduri nerambursabile.


457 mil. €

EPMC a asigurat managementul pentru proiecte în valoare de 457 mil euro.

115 mil. €

EPMC a atras finanțări pe infrastructură în valoare de 115 mil euro.

129 experți

Echipa EPMC este formată din 129 de experți interni și colaboratori externi.

Aboneaza-te la newsletter-ul nostru