Corina Moga
EXPERT IMPLEMENTARE PROIECTE

Corina deține certificate ANC pentru ocupațiile: expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene și expert achiziții publice si contabil. 10 ani experiență ca expert organizare evenimente și manager de proiect în ONG-uri de protecția mediului și companii private.

A absovit Facultatea de Științe Politice și Administrative din cadrul Universității Babes-Bolyai, secția Administrație Publică în anul 2003. În perioada 2003-2011 a coordonat proiecte finanțate prin Delegația Comisiei Europene în România, Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Programul de Finanțare Nerambursabiă (PFN) și Administrația Fondului pentru Mediu.

Începând cu anul 2011 Corina face parte din echipa de experți EPMC Consulting si a ocupat pozitiile de expert organizare evenimente în cadrul contractului “Asistență tehnică în managementul proiectului Sistem de Management Integrat al deșeurilor în județul Sibiu”, expert lider adjunct de echipă în cadrul proiectelor “Asistență tehnică în managementul proiectului Sistem de Management Integrat al deșeurilor în județul Cluj” și “Asistența tehnică pentru managementul proiectului Retehnologizarea sistemului de termoficare din Municipiul Bacău în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană” și a făcut parte din echipa de backstopping în cadrul contractelor : Servicii de elaborare Plan de Management și realizare studii premergatoare în aria protejată Cheile Rudăriei”, Servicii pentru elaborarea Planului de Management Integrat al Ariilor Naturale Protejate Coridorul Jiului, Confluenţa Jiu-Dunăre, Bistreţ, Locul Fosilifer Drănic şi Pădurea Zăval, „Servicii de realizare a planurilor de management pentru siturile ROSCI0049,ROSCI0050 şi ROSPA 0123, ROSCI0061, ROSCI0068, ROSCI0104, ROSCI0262”, “Servicii de realizare studii şi elaborare Plan de Management al ariei protejate Domogled-Valea Cernei”, “Servicii de elaborare studii aferente habitatelor forestiere de interes comunitar pentru siturile Natura 2000 Munții Făgăraș și Piemontul Făgăraș”, “Servicii pentru monitorizarea stării de conservare a speciilor comunitare de pești din România”.

Cuvinte cheie: expert organizare evenimente, management de proiect, expert accesare fonduri structurale, asistență tehnică, planuri de management, arii protejate.


457 mil. €

EPMC a asigurat managementul pentru proiecte în valoare de 457 mil euro.

115 mil. €

EPMC a atras finanțări pe infrastructură în valoare de 115 mil euro.

129 experți

Echipa EPMC este formată din 129 de experți interni și colaboratori externi.

Aboneaza-te la newsletter-ul nostru