Silviu Vîrva
EXPERT JURIST

Silviu deține o experiență de peste 5 ani în domeniul administrativ și juridic. S-a alăturat echipei EPMC Consulting în urmă cu 3 ani.

Este absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității Dimitrie Cantemir. Intre 2011-2012 și-a desfășurat activitatea în cadrul Direcției Regionale de Statistică Cluj, dezvoltând o înțelegere profundă a legislației naționale și comunitare.

Din 2012, Silviu iși desfășoară activitatea în cadrul EPMC Consulting SRL, oferind suport administrativ-juridic și făcând parte din echipele de back stopping în cadrul proiectelor: „Asistență tehnică pentru sprijin managerial în implementarea Proiectului "Sistemului integrat de management al deșeurilor din județul Cluj", “Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Bacau în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu caldură urbană", “Asistență tehnică pentru sprijin managerial în implementarea proiectului "Sistem de management integrat al deșeurilor din Județul Alba", "Servicii de realizare studii și elaborare Plan de Management al ariei protejate Domogled-Valea Cernei", "Servicii de consultanță privind identificarea sursei de finanțare și pregatirea documentației de atribuire pentru decontaminarea solului contaminat cu hexaclorciclohexan și mercur rezultat din eliberarea amplasamentului Autostrăzii Brașov-Cluj-Borș, Sector 2B, km. 10+500 și depozitat în depozitul temporar de la Fața Dealului", “Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020, “Servicii de elaborare studii aferente habitatelor si speciilor de interes comunitar din perimetrul siturilor Natura 2000 Muntii Fagaras si Piemontul Fagaras”, “Servicii pentru Monitorizarea stării de conservare a speciilor comunitare de peşti din România”.

Din 2015, Silviu este certificat ANC ca Expert Achiziții Publice și Expert Accesare Fonduri Structurale și de Coeziune Europene.

Cuvinte cheie: expert jurist, achiziții publice, accesare fonduri, asistență tehnică, juridic, legislație.

457 mil. €

EPMC a asigurat managementul pentru proiecte în valoare de 457 mil euro.

115 mil. €

EPMC a atras finanțări pe infrastructură în valoare de 115 mil euro.

120 experți

Echipa EPMC este formată din 120 de experți interni și externi.

Aboneaza-te la newsletter-ul nostru