Simona Popescu
CONSULTANT ÎN MANAGEMENT

Expert independent pentru monitorizarea și evaluarea proiectelor finanțate pentru Delegația Comisiei Europene în România, director de programe la Fundația pentru Pluralism, evaluator de aplicații de finanțare și proiecte pentru ANPCDEFP, expert în cadrul Agenției Naționale pentru Calificări, manger de proiect în cadrul EPMC Consulting. Experienței în domeniul managementului de proiect i s-a adăugat armonios cea de trainer, începând cu anul 2003 și continuând de asemenea până în prezent.

În perioada 1998-2000, a fost membru în echipele de implementare a proiectelor in domenii precum serviciile sociale, democrație și libertatea presei. Din anul 2000, odată cu debutul activității pe poziția de consultant independent pentru Delegația Comisiei Europene în România, a început activitatea intensă și exclusivă în domeniul managementului de proiect, concretizată pentru perioada 2000 – 2003 în evaluarea a peste 400 de propuneri de finanţare, monitorizarea a aprox 50 de proiecte finanţate din bugetele programelor de pre-aderare Phare; European Innitiative for Democracy and Human Rights și Access. Deține o experiență de peste 15 ani în management de proiect general, evaluarea cererilor de finantare, monitorizarea și evaluarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă (Phare, Access, EIDHR, EUROPA Fund, Leonardo da Vinci), implementarea proiectelor (POS DRU, POS CCE, Lifelong Learning, LIFE), elaborarea de proiecte pentru programele Phare, EUROPA, Leonardo da Vinci, Grundtvig, LIFE, Lifelong Learning, POS DRU, POR, POS CCE, POS Mediu, PNDR, EEA Norway, Swiss-Romania Cooperation, POC, POIM.

În paralel și-a desfășurat activitatea ca membru în echipele care au prestat servicii în cadrul contractelor de servicii de asistență tehnică de managementul proiectelor pentru proiectele Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din județele Alba și Suceava, decontaminare a sitului Iaz Batal Tg. Mureș, elaborare a aplicației de finanțare pentru proiectul regional de infrastructură de apă și apă uzată Cluj-Sălaj, pentru proiectul ”Instruirea personalului implicat în gestionarea POS Mediu 2007-2013 privind pregătirea accesării şi implementării fondurilor europene în perioada 2014-2020” și pentru proiectul ”Controlul poluării cu nutrienți”.

Nu în ultimul rând a fost implicată în echipele care au elaborate ofertele tehnico-financiare pentru contractile de servicii de asistență tehnică de management de proiect – proiecte de management al deșeurilor, de infrastructură de apă, management al ariilor protejate, pentru campanii de informare, supervizare lucrări etc.

Aproape în paralel a debutat și activitateade training furnizat pentru câteva sute de persoane, provenind din ONG-uri, instituții publice sau companii private. Temele de instruire susținute au vizat elaborarea cererilor de finanțare, implementarea proiectelor, competențe antreprenoriale. Tot legat de acest domeniu, Simona a coordonat în 2013 – 2015 un program amplu de instruire dedicat beneficiarilor și potențialilor beneficiari de proiecte POS Mediu, care a cuprins 241 de sesiuni de formare abordând 17 teme diferite, adresate unui număr de 3600 de cursanți, dintre care peste 1000 au primit certificate de specializare. Tematicile au fost: Achiziții publice, Analiza cost-beneficiu, Audit și managementul riscurilor, Comunicare în cadrul campaniilor de mediu, Comunicarea informațiilor publice, Documentații tehnice, Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene, Management de proiect, Management financiar, Managementul contractelor de lucrări de tip FIDIC, Managementul integrat al deșeurilor, Managementul timpului și stresului, Măsuri de prevenire a riscurilor la inundații, Nereguli și fraude în achizițiile publice, Operare instrumente IT, Protecția naturii și planuri de management al ariilor protejate, Sisteme de alimentare cu apă, epurarea apelor uzate și managementul nămolurilor.

Simona deține certificări în Management de proiect, Managementul Resurselor Umane, Specialist în managementul deșeurilor, Expert achizițiipublice și ca Formator. Totodată are certificate de participare la programe de formare pentru dezvoltarea competențelor de furnizare de servicii de consultanță și de elaborare de aplicații pentru proiecte Horizon 2020.

Simona este o persoană loială, cu un spirit de echipă natural, capabilă să urmărească subiecte în profunzime dar și să realizeze sinteze minuțios elaborate. Este o persoană introvertită, cu rezistență în situațiile dificile sau față de termene limită strânse, care încă învață de la toți colaboratorii și este fericită la rându-i să impărtășească tot ceea ce știe.

 


457 mil. €

EPMC a asigurat managementul pentru proiecte în valoare de 457 mil euro.

115 mil. €

EPMC a atras finanțări pe infrastructură în valoare de 115 mil euro.

129 experți

Echipa EPMC este formată din 129 de experți interni și colaboratori externi.

Aboneaza-te la newsletter-ul nostru