Programul operațional infrastructură mare (POIM) Linie 6.1 Productie - Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal)

Alocare financiara

83.858.824 €

Beneficiari

Unităţi administrativ teritoriale, definite prin Legea nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare. Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară constituite conform prevederilor Legii nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare Societăţi comerciale, constituite conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau conform legislației specifice dintr-un alt stat membru, care au ca activitate producerea de energie în scopul comercializării.

Valoarea finantarii

15.000.000 €

Valoare finanțare: 60% din costurile eligibile ale proiectului
Valoare contribuție: 40%
 

Cheltuieli eligibile
  • Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei electrice și/sau termice din biomasă şi biogaz.
  • Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei termice pe bază de energie geotermală.
     

457 mil. €

EPMC a asigurat managementul pentru proiecte în valoare de 457 mil euro.

115 mil. €

EPMC a atras finanțări pe infrastructură în valoare de 115 mil euro.

129 experți

Echipa EPMC este formată din 129 de experți interni și colaboratori externi.

Aboneaza-te la newsletter-ul nostru