Programul operațional infrastructură mare (POIM) Linie 6.3 Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor

Alocare financiara

38.117.647€

Beneficiari

Operatorii de distribuţie concesionari ai serviciului public de energie electrică, care se supun obligaţiilor de implementare a contorizării inteligente în proporţie de 80% până în 2020 (conform Ordinului ANRE nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice). Fiecare operator de distribuție concesionar va depune un singur proiect demonstrativ care va acoperi o zonă omogenă care să cuprindă cca. 10.000 de consumatori preponderent casnici (casnici și non-casnici mici). Zone elibibile Vest, Nord-Vest, Nord, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest.

Valoarea finantarii

5.000.000 €

Valoare finanțare: 5.000.000 €
Valoare contribuție: diferența până la maxim 50.000.000 €

Cheltuieli eligibile
  • Realizarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice (subsisteme de măsurare, subsisteme de transmitere a informaţiilor, subsisteme de gestiune a informaţiilor din contoare); 
  • Modernizarea/retehnologizarea rețelei de distribuție de joasă/medie tensiune în vederea asigurării condițiilor optime de realizare a sistemelor de măsurare inteligentă care să permită adaptarea acestora la sisteme de comunicare digitale bidirecționale, monitrizarea interactivă, inteligentă și in timp real sau aproape real și gestionarea consumului de energie electrică, cu pierderi minore și cu un nivel înalt de securitate, siguranță și de calitate în aprovizionarea consumatorilor finali cu energie electrică  (de ex. lucrări de modernizare/retehnologizare în  linii, cabluri sau instalații/echipamente pentru asigurarea funcționalității obligatorii a sistemelor de măsurare inteligentă implementate pe întreg lanțul operator de distribuție concesionar – consumator final.
     

457 mil. €

EPMC a asigurat managementul pentru proiecte în valoare de 457 mil euro.

115 mil. €

EPMC a atras finanțări pe infrastructură în valoare de 115 mil euro.

129 experți

Echipa EPMC este formată din 129 de experți interni și colaboratori externi.

Aboneaza-te la newsletter-ul nostru