Programul operațional infrastructură mare (POIM) Linie 6.4 Creşterea economiilor în consumul de energie primară produsă în sisteme de cogenerare de înaltă eficienţă

Alocare financiara

63.529.412 €

Beneficiari

Societăţile comerciale din industrie (conform codului CAEN eligibil) constituite conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care înregistrează consumuri energetice de peste 200 tep/an și care pot dovedi un necesar util de energie termică pentru procesele industriale cu o durată de minim 4.000 h/an. Regiunile elibibile: Vest, Nord-Vest, Nord, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest. Energia anuală totală (electrică și termică) produsă în instalaţia de cogenerare de înaltă eficienţă trebuie să fie consumată cel puţin în proporţie de 60% de către deţinătorul acesteia/de către rezidenții parcului industrial în cadrul proceselor industriale proprii, în afara consumului propriu tehnologic (CPT).

Valoarea finantarii

6.000.000 €

Valoare finanțare: 60% 
Valoare contribuție: 40% sau diferența până la o valoare maximă de 50.000.000 €/proiect.

Cheltuieli eligibile
  • Realizarea/modernizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficienţă (maximum 8 MWe) pe gaz natural şi biomasă la nivelul întreprinderilor;
  • Realizarea/modernizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficienţă care utilizează gaze reziduale provenite din procese industriale la nivelul întreprinderilor;
  • Achiziţionarea de instalaţii/echipamente pentru construcția/modernizarea unităților de cogenerare de înaltă eficiență ale întreprinderilor din industrie;
  • Construcţii aferente procesului industrial care face obiectul proiectului de producție a energiei prin cogenerare.
     

457 mil. €

EPMC a asigurat managementul pentru proiecte în valoare de 457 mil euro.

115 mil. €

EPMC a atras finanțări pe infrastructură în valoare de 115 mil euro.

129 experți

Echipa EPMC este formată din 129 de experți interni și colaboratori externi.

Aboneaza-te la newsletter-ul nostru