Acte semnate electronic, conform Ordonanței Guvernului nr.38/2020

Autoritățile și instituțiile publice sunt obligate la eliberarea și, mai ales, la primirea de documente semnate electronic.

Începând din 7 aprilie 2020, prin publicarera OUG nr.38/2020, se instituie procedura de eliberare si primire a documentelor semnate electronic de catre autoritati si institutii publice.

Aceste entități vor putea primi online, de la persoane fizice și juridice, documente semnate electronic, și vor emite acte în format electronic, semnate cu semnătură electronică calificată, acte care vor fi asimilate înscrisurilor autentice.

În vederea primirii documentelor electronice, instituțiile și autoritățile publice vor pune la dispoziția persoanelor interesate portaluri proprii sau ale terților sau vor utiliza poșta electronică dacă nu au această posibilitate.

Ca regulă generală, atât timp cât o instituție sau o autoritate publică primește o solicitare în format electronic, sub semnătură electronică, și răspunsul se va emite în format electronic. La cerere expresă, răspunsul poate fi eliberat și în format letric.

În 15 zile începând de azi, autoritățile și instituțiile publice vor emite actele normative de aplicare a OUG 38/2020.


457 mil. €

EPMC a asigurat managementul pentru proiecte în valoare de 457 mil euro.

115 mil. €

EPMC a atras finanțări pe infrastructură în valoare de 115 mil euro.

129 experți

Echipa EPMC este formată din 129 de experți interni și colaboratori externi.

Aboneaza-te la newsletter-ul nostru