Știri finanțări

POIM 2014-2020 are o nouă axă prioritară - (AP9) Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, cu obiectivul specific 9.1 „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19″, pentru realizarea unor invesatiții necesare consolidării capacității de reacție la criza de sănătate publică generată ce pandemia CODIV-19.

Apelul de proiecte lansat deja din 15.05.2020 este necompetitiv, cu depunere continuă, și finanțează 3 tipuri de acțiuni:

▶️Dotarea unităților sanitare publice cu echipamente medicale de tratare și diagnosticare SARS-Cov-2 și cu echipament de protecție - cu solicitanți eligibili unitățile sanitare publice (Ministerul Sănătății),

▶️Crearea unor capabilități medicale mobile - cu solicitanți eligibili Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) și Ministerul Apărării Naționale în parteneriat cu IGSU,

▶️Dotarea centrelor sociale rezidențiale publice pentru categorii vulnerabile (persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, copii etc.) - cu solicitanți eligibili autoritățile publice locale, în parteneriat cu furnizorii publici de servicii de asistență socială din județe/București, pentru categoriile vulnerabile și Ministerul Educației și Cercetării pentru învățământul de stat.

▶️Nu se finanțează, în schimb, executarea de lucrări de construcție sau de reabilitare.

Valoarea maximă a finanţării acordate pentru costurile totale eligibile din FEDR este de 100%. Încă o dovadă că fondurile europene și programele operațiuonașe sunt adevăratre guri de oxigen pentru finanțarea de activități atât de necesare pentru România!


457 mil. €

EPMC a asigurat managementul pentru proiecte în valoare de 457 mil euro.

115 mil. €

EPMC a atras finanțări pe infrastructură în valoare de 115 mil euro.

129 experți

Echipa EPMC este formată din 129 de experți interni și colaboratori externi.

Aboneaza-te la newsletter-ul nostru