Știri finanțări europene - Start apel POR 2.2 pentru IMM-uri

De luni, 4 mai 2020 până în 4 iunie 2020, IMM-urile din mediul urban sau întreprinderile mijlocii din mediul rural pot depune proiecte în cadrul apelului POR 2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

IMPORTANT

Acest apel de proiecte este dedicat exclusiv IMM-urilor din regiunile Sud-Est, Sud Muntenia și Sud-Vest Oltenia.

Cu un buget disponibil total de 84,58 milioane euro, apelul este unul competitiv, iar valoarea finanțării nerambursabile acordate ese de minimum 200.000 EUR - maximum 1 milion EUR.

Pentru ce poți solicita conturarea unui proiect?

  • pentru lucrări de construire, extindere a spaţiilor de producţie/prestare de servicii,
  • pentru achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, (mijloace fixe),
  • pentru achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse alternative de energie, pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
  • pentru brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare și instrumente de comercializare on-line a serviciilor sau produselor proprii,
    pentru implementarea procesului de certificare/recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății,
  • pentru participarea la târguri şi expoziţii internaţionale.

Detalii despre Ghidul Solicitantului și anexe: Inforegio


457 mil. €

EPMC a asigurat managementul pentru proiecte în valoare de 457 mil euro.

115 mil. €

EPMC a atras finanțări pe infrastructură în valoare de 115 mil euro.

129 experți

Echipa EPMC este formată din 129 de experți interni și colaboratori externi.

Aboneaza-te la newsletter-ul nostru