Asistență Tehnică pentru supervizarea execuției lucrărilor din cadrul Proiectului “Reducerea eroziunii costiere, FAZA II (2014-2020)”

Asistență Tehnică pentru supervizarea execuției lucrărilor din cadrul Proiectului Reducerea eroziunii costiere, FAZA II (2014-2020)”; proiect finanțat prin POIM 2014-2020, Axa prioritară 5; Beneficiar Administrația Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral; Lider de asociere.

Administrația Națională Apele Române (ANAR), prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral (ABADL), este beneficiarul proiectului major de investiții „Reducerea Eroziunii Costiere, faza II (2014-2020)”, structurat în 11 contracte de lucrări.

EMPC Consulting este lider în cadrul asocierii care prestează serviciile de supervizare a tuturor contractelor de lucrări din cadrul acestui proiect de (diriginție de șantier).

Proiectul „Reducerea Eroziunii Costiere Faza II (2014-2020)” cod SMIS 2014+ 122927, derulat de ANAR/ABADL, are ca obiectiv principal protecția zonei costiere a litoralului românesc al Mării Negre de efectele eroziunii și reducerea pagubelor asupra populației, prin derularea unor ample lucrări de reabilitare și protejare a liniei țărmului, a terenurilor adiacente și a ecosistemelor de uscat și marine.

Scopul lucrărilor: asigurarea protecției la eroziune a liniei țărmului atât în condiții medii anuale, cât și în timpul evenimentelor, cu o perioadă de recurență de până la 1/100 ani, pentru o durata de viață proiectată de 50 ani, în 11 zone: Stăvilare, Mamaia, Tomis-Casino, Agigea, Eforie, Costinesti, Olimp, Jupiter-Neptun, Balta Mangalia-Venus-Aurora, Mangalia-Saturn și 2 Mai.

Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 5 – Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor și are o valoare totală de 3.805.641.721,67 lei, valoarea cofinanțării Uniunii Europene fiind de 2.722.170.915,77 lei.

1 director de contract
11 experți principali
31 experți secundari
11 contracte de lucrări
Rezultatele proiectului

În cadrul proiectului major “REDUCEREA EROZIUNII COSTIERE Faza II (2014-2020)”, EPMC Consulting realizează servicii de asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor de proiectare și execuție pentru toate cele 11 contracte ale proiectului Administrației Naționale Apele Române.

În calitate de Inginer, EPMC Consulting are rol de supervizor de lucrări pentru implementarea cu succes a investițiilor și prevederilor finanțării publice obținute de beneficiarul Administrația Națională Apele Române în valoare de 3,805,641.720,80 lei și, deci, pentru finalizarea cu succes din punct de vedere a calității, costurilor și perioadei de timp de execuție a celor 11 contracte de lucrări.

  • Contractul de lucrări Lot nr. 2 - Protecția și reabilitarea litoralului românesc al Mării Negre în zona Mamaia, din cadrul investiției „Reducerea Eroziunii Costiere, faza II (2014-2020)” a fost finalizat la data de 30 iulie 2022.
  • Contracte de lucrări în execuție: 6
  • Contracte de lucrări în etapa de licitație: 4

 

Echipa

Experti
42

457 mil. €

EPMC a asigurat managementul pentru proiecte în valoare de 457 mil euro.

115 mil. €

EPMC a atras finanțări pe infrastructură în valoare de 115 mil euro.

129 experți

Echipa EPMC este formată din 129 de experți interni și colaboratori externi.

Aboneaza-te la newsletter-ul nostru