Întocmire aplicație de finanțare Peștera Tăușoare, județul Bistrița, în valoare de 260.000 de euro

Sistem de management eficient al sitului de importanta comunitară și a ariei protejate de interes național Peștera Tăușoare

Identificarea oportunităților de finanțare și verificarea condițiilor de eligibilitate

Dezvoltarea proiectului și elaborarea dosarului de finanțare

Depunerea dosarului de finanțare

Asistență în perioada de evaluare a proiectului

Asistență la contractare

Valoarea totală a proiectului finanțat 260.000 euro. 

Beneficiar:Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

Foto: Wikipedia

1 aplicație
260 mii euro
1 Plan de management
Obiectivele Proiectului

Identificarea, cartarea formelor de proprietate asupra terenurilor forestiere, a regimului de administrare şi a folosinţei terenului forestier din cadrul SCI Munţii Făgăras şi materializarea în teritoriu a limitelor sitului de importantă comunitară Muntii Făgăraș;

Inventarierea, cartarea şi evaluarea stării de conservare a habitatelor forestiere de interes comunitar din cadrul SCI Muntii Făgăras și stabilirea măsurilor de management specific.

Elaborarea planului de monitorizare pentru habitatele forestiere de interes comunitar din cadrul SCI Munţii Făgăraş.

Rezultatele proiectului

260.000 euro nerambursabili

Echipa

Experti
5

457 mil. €

EPMC a asigurat managementul pentru proiecte în valoare de 457 mil euro.

115 mil. €

EPMC a atras finanțări pe infrastructură în valoare de 115 mil euro.

129 experți

Echipa EPMC este formată din 129 de experți interni și colaboratori externi.

Aboneaza-te la newsletter-ul nostru