Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Alba

Beneficiar: Județul Alba

Valoarea proiectului aprobat prin cererea de finanțare este de 212.015.115 lei / 48.000.000 €.
Valoare contract AT Management este de 1.049.728,28 lei / 238.000 €.
Durată contract AT Management: 21 de luni.

Activități și rezultate:

EPMC Consulting a acordat consultanță pentru realizarea Proiectului. Consultanța a constat în:

 1. Sprijin în managementul proiectului – relația cu Autoritatea de Management a Programului;

 2. Proiectarea și concesionarea serviciilor de salubrizare: analiză de opțiuni tehnice, instituționale, financiare; studii de oportunitate; regulament de salubrizare;

 3. Sprijin în derularea achizițiilor publice pentru contractele proiectului : 4 contracte de servicii – Audit financiar, Publicitate, Supervizare lucrări, Verificare lucrări; 3 contracte de lucrări de tip FIDIC Galben / Galben + Roșu; 2 contracte de furnizare de bunuri:

 • Realizarea documentațiilor de atribuire (Fișa de date – cu stabilirea criteriilor de selecție,  a criteriului de atribuire și a eventualilor factori de evaluare în funție de criteriul de atribuire); Caiet de sarcini; Formulare; Model de contract; Alte anexe, după caz);
 • Revizuirea documentațiilor de atribuire;
 • Formularea răspunsurilor la solicitările de clarificări venite din partea potențialilor ofertanți;
 • Argumentarea pentru eventualele contestații formulate de potențialii ofertanți;
 • Evaluarea tehnico-economică a ofertelor transmise; 
 • Argumentarea pentru eventualele contestații formulate de ofertanții neselectați;
 • Sprijin în procesul de contractare;
 • Proiectarea și concesionarea serviciilor de salubrizare: analiză de opțiuni tehnice, instituționale, financiare, studii de oportunitate, regulament de salubrizare.
   

 

4420 containere colectare
16133 unitati compostare
100% acoperire Alba
48 milioane €
Rezultatele proiectului
 • 1 centru de management integrat al deșeurilor dotat cu: un depozit de deșeuri conform (2 celule); 
 • 1 stație de transfer de deșeuri; 
 • 1 stație de tratare mecano-biologică a deșeurilor;
 • 7 depozite de deșeuri neconforme închise;
 • 2 stații de transfer al deșeurilor noi;
 • 1 contract de concesionare a serviciilor de colectare și transport;
 • 1 contract de concesionare a serviciilor de operare a stațiilor de transfer și a instalațiilor din Centrul de management integrat al deșeurilor.

 

 

Echipa

Au fost implicați 16 experți EPMC din domeniile: managementul proiectului, decontaminare, finanțări europene, analiză financiară, reglementări de mediu, inginerie, chimie.

Experti
16

457 mil. €

EPMC a asigurat managementul pentru proiecte în valoare de 457 mil euro.

115 mil. €

EPMC a atras finanțări pe infrastructură în valoare de 115 mil euro.

129 experți

Echipa EPMC este formată din 129 de experți interni și colaboratori externi.

Aboneaza-te la newsletter-ul nostru