Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Sibiu

Beneficiar: Consiliul Județean Sibiu.

Valoarea proiectului aprobat prin cererea de finanțare este de 110.222.932 lei / 26.937.453 euro.

Durata contractului: Aprilie 2011 – August 2015.

Activități și rezultate:

EPMC Consulting a acordat consultanță pentru realizarea Proiectului. Consultanța a constat în:

  1. Asistență tehnică pentru implementarea unui management eficient și supervizare - elaborarea manualului de proceduri operaționale pentru UIP, organigrama UIP și fișele posturilor,  program de instruire adaptat atât pentru UIP cât și pentru ADI; sprijinirea Beneficiarului în îndeplinirea cerințelor contractului de finanțare nerambursabilă;

  2. Asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor;

  3. Sprijin în elaborarea documentațiilor necesare pentru obținerea tuturor Licențelor, Aprobărilor, respectiv a Autorizațiilor de Construire (incluzînd pe cele pentru derularea procedurilor de mediu);  

  4. Sprijin în elaborarea documentațiilor de atribuire (inclusiv a contractelor, regulamentului de salubrizare și indicatorilor de performanță pentru operatorii serviciului) și în timpul evaluării și al atribuirii operatorilor privați pentru serviciile de colectare și transport și pentru operarea instalațiilor specifice și a depozitului de deșeuri. 

  5. Asistență tehnică în elaborarea și implementarea strategiei de conștientizare publică și campanii despre managementul deșeurilor care au vizat publicul larg din județul Sibiu (www.sibiulrecicleaza.ro ).

96370 recipiente colectare
5 depozite neconforme inchise
1 campanie informare
2 statii compostare noi
Obiectivele Proiectului

Proiectarea și concesionarea serviciilor de salubrizare: analiză de opțiuni tehnice, instituționale, financiare; studii de oportunitate; regulament de salubrizare.

100% rata de colectare a deșeurilor de la populația din mediul urban și rural din județul Alba.

Rezultatele proiectului
  • Echipamente: 96.370 de recipiente pentru colectarea separată a deșeurilor reciclabile și a deșeurilor biodegradabile pentru întreg județul Sibiu, precum și unități de compostare individuală.
  • Depozite neconforme: 5 depozite neconforme închise (Avrig, Cisnădie, Agnita, Remetea și Tălmaciu)
  • Instalații: 2 stații de compostare: Șura Mică, Târnava și o stație de sortare: Șura Mică
  • Campania de informare: Creșterea gradului de informare a publicului de la 43,1% la 65,6%

 

Echipa

Alina Oberdoerfer – Team Leader
Oana Musuroaea – Expert de mediu
Adriana Bocian – Expert de mediu
Sela Andrei – Expert institutional
Andra Bahrin – Expert achizitii
Mia Iuga – Expert financiar
Corina Boldor – Expert comunicare
 

Experti
7

457 mil. €

EPMC a asigurat managementul pentru proiecte în valoare de 457 mil euro.

115 mil. €

EPMC a atras finanțări pe infrastructură în valoare de 115 mil euro.

129 experți

Echipa EPMC este formată din 129 de experți interni și colaboratori externi.

Aboneaza-te la newsletter-ul nostru