Consultanță de specialitate în domeniul protecției mediului pentru realizarea proiectului “Amenajare zona turistică - domeniu schiabil Nedeia, Munții Țarcu”

Beneficiar: SC Dunca Imobiliare SRL

Valoarea proiectului aprobat prin cererea de finanțare este de 150.000 €+TVA.

Durata contractului: 2011 – prezent.

Activități și rezultate:

EPMC Consulting a acordat consultanță pentru realizarea Proiectului. Consultanța a constat în:

Contractul vizează elaborarea studiilor de mediu necesare pentru obținerea actelor de reglementare în domeniul protecției mediului (Aviz de Mediu la faza stabilirii funcțiunii terenului, respectiv la faza PUZ și Acord de Mediu la faza de obținere a Autorizației de Construire, faza PAC) pentru cel mai mare și mai modern domeniu schiabil proiectat vreodată în România.

31 criterii evaluare
21 indicatori monitorizare
10 habitate identificate
5 factori investigati
Obiectivele Proiectului

Componenta EVALUAREA DE MEDIU PENTRU PLANURI ŞI PROGRAME (SEA), care a presupus derularea procedurii SEA (evaluarea strategică de mediu), respectiv evaluarea de impact asociată schimbării de funcțiune a terenului.

Componenta EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI (EIA), respectiv evaluarea impactului asupra mediului asociat etapei de construcție și care a cuprins la rândul său două sub-componente:

2.1. Componenta evaluarea impactului proiectului asupra biodiversităţii, având în vedere că amplasamentul este situat într-un sit NATURA 2000;

2.2. Componenta Evaluarea Impactului asupra Mediului, care a presupus evaluarea efectelor potențiale ale proiectului asupra tuturor factorilor de mediu.

Rezultatele proiectului
  1. FAZA SEA: Raportul de Mediu - studiul de mediu solicitat în procedura de emitere de către autoritatea de mediu a Avizului de Mediu;

  2. FAZA EIA: Studiul de Evaluare Adecvată – studiul care cuantifică efectele proiectului asupra ariilor naturale protejate NATURA 2000; Memoriul de Prezentare – document care conține informațiile necesare în etapa de încadrare a proiectului în vederea stabilirii dacă acesta poate/nu poate exercita un impact semnificativ asupra mediului; Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului – studiul de mediu solicitat în vederea emiterii de către autoritatea de mediu a Acordului de Mediu.

 

 

Echipa

Având în vedere complexitatea proiectului, echipa EPMC Consulting a fost numeroasă și multidisciplinară, acoperind domenii precum evaluarea impactului asupra mediului (3 experți), GIS (1 expert), geografie (1 expert), biologie (4 experți).

Experti
9

457 mil. €

EPMC a asigurat managementul pentru proiecte în valoare de 457 mil euro.

115 mil. €

EPMC a atras finanțări pe infrastructură în valoare de 115 mil euro.

129 experți

Echipa EPMC este formată din 129 de experți interni și colaboratori externi.

Aboneaza-te la newsletter-ul nostru