Întocmire aplicație de finanțare pentru extindere retea apă potabilă în județele Cluj și Salaj, în valoare de 250 mil de euro

Întocmire aplicație de finanțare pentru extindere retea apă potabilă în județele Cluj și Salaj, inclusiv magistrala de aducțiune Lac Tarnita - Municipiul Zalau (80 de km)

Identificarea oportunităților de finanțare și verificarea condițiilor de eligibilitate

Dezvoltarea proiectului și elaborarea dosarului de finanțare

Proiectare și Studiu de fezabilitate

Asistența tehnică din partea proiectantului

Valoare proiect 250 mil de euro

Beneficiar Compania de Apa Someș

1300 km noi de rețea
174 stații de pompare
165 km aducțiune
81 rezervoare
Rezultatele proiectului

250 mil euro

Echipa

Experti
10

457 mil. €

EPMC a asigurat managementul pentru proiecte în valoare de 457 mil euro.

115 mil. €

EPMC a atras finanțări pe infrastructură în valoare de 115 mil euro.

129 experți

Echipa EPMC este formată din 129 de experți interni și colaboratori externi.

Aboneaza-te la newsletter-ul nostru