Servicii de elaborare studii aferente habitatelor și speciilor de interes comunitar din Munții Făgăraș și Piemontul Făgăraș

Beneficiar: Asociația Munții Făgăraș.

Valoarea proiectului aprobat prin cererea de finanțare este de 1.337.154 RON + TVA.

Durata contractului: 12.09.2014 - 31.10.2015.

Activități și rezultate:

EPMC Consulting a acordat consultanță pentru realizarea Proiectului. Consultanța a constat în:

Proiectul a vizat elaborarea unor studii de biodiversitate aferente habitatelor forestiere de interes comunitar ROSCI0122 Munții Făgăraș, în cadrul unui proiect finanțat prin programul POS Mediu, Axa 4.

359 km marcaje
32 tronsoane de lucru
18 amenintari identificate
11 seturi date geo
Obiectivele Proiectului

Identificarea, cartarea formelor de proprietate asupra terenurilor forestiere, a regimului de administrare şi a folosinţei terenului forestier din cadrul SCI Munţii Făgăras şi materializarea în teritoriu a limitelor sitului de importantă comunitară Muntii Făgăraș;

Inventarierea, cartarea şi evaluarea stării de conservare a habitatelor forestiere de interes comunitar din cadrul SCI Muntii Făgăras și stabilirea măsurilor de management specific.

Elaborarea planului de monitorizare pentru habitatele forestiere de interes comunitar din cadrul SCI Munţii Făgăraş.

Rezultatele proiectului
  • 1 hartă în format GIS referitoare la formele de proprietate asupra terenurilor forestiere din cadrul SCI Munţii Făgăraş;

  • 1 hartă în format GIS referitoare la regimul de administrare pentru suprafaţa forestieră din cadrul SCI Munţii Făgăraş;

  • 1 hartă în format GIS referitoare la folosinţa terenului pentru suprafaţa forestieră din cadrul SCI Munţii Făgăraş;

  • materializarea în teren a limitei sitului și limita GIS revizuită.

  • 1 studiu privind starea actuală de conservare a 11 tipuri habitate forestiere de importanţă comunitară din cadrul SCI Munţii Făgăraş;

  • 1 studiu științific privind ameninţările potenţiale la adresa celor 11 tipuri de habitate forestiere de importanţă comunitară din cadrul SCI Munţii Făgăraş;

  • 11 seturi de date geospaţiale cu privire la distribuţia habitatelor forestiere identificate, vulnerabilităţile identificate şi starea de conservare a habitatelor forestiere de interes comunitar din cadrul SCI Munţii Făgăraş;

  • 11 seturi de măsuri de gospodărire generale pentru habitatele forestiere de importanţă comunitară din sit (câte unul pentru fiecare tip de habitat forestier);

  • 11 seturi de măsuri de gospodărire detaliate pentru fiecare dintre habitatele forestiere de importanţă comunitară din sit (câte un set de măsuri pentru fiecare habitat; fiecare set va include măsuri detaliate referitoare la situaţia concretă a fiecărui habitat);

  • 1 plan de monitorizare care conține 11 protocoale de monitorizarea a habitatelor forestiere.

 

 

Echipa

În cadrul proiectului, echipa EPMC Consulting a fost numeroasă și multidisciplinară, acoperind domenii precum managementul de proiect (1 expert), GIS (1 expert), ingineri silvici (15 experți), ecologie (2 experți), biologie (2 experți).

Experti
21

457 mil. €

EPMC a asigurat managementul pentru proiecte în valoare de 457 mil euro.

115 mil. €

EPMC a atras finanțări pe infrastructură în valoare de 115 mil euro.

129 experți

Echipa EPMC este formată din 129 de experți interni și colaboratori externi.

Aboneaza-te la newsletter-ul nostru