Echipa

Exigența lucrului bine făcut este valoarea centrală a echipei EPMC Consulting. Provocarea de a găsi mereu soluţii și experienţa dobîndită pe parcursul anilor ne ajută nu doar să evităm obstacole, ci să fim proactivi și orientați spre soluții. Adăugăm pasiunea și complexitatea muncii unei echipe de 22 de consultanți și a colaboratorilor cu competențe multidisciplinare și am definit modul în care EPMC Consulting operează.

Liderul echipei EPMC Consulting este Cristina Corpodean. Cristina a fondat EPMC Consulting în anul 2008, după o lungă perioadă în care a profesat ca dascăl şi a inspirat şi călăuzit generaţii de tineri. Cristina îşi conduce compania după aceleaşi principii după care şi-a ghidat elevii către succes: muncă, perseverenţă, atenţie şi dăruire.

În cei peste 14 ani de activitate, EPMC Consulting şi-a câştigat reputaţia atât prin proiectele de anvergură în care a fost implicată, cât şi prin soluţiile găsite la probleme complexe şi stringente în relația cu clienții.

EPMC Consulting are 22 de angajați la sediul central din Cluj-Napoca și la cele două birouri de proiecte de asistență tehnică pentru management de proiect și supervizare de lucrări (Petroșani și Constanța), la care se adaugă peste 130 de colaboratori din domenii diverse ca: protecția mediului, managementul deșeurilor municipale și economie circulară, infrastructură de apă și apă uzată, biodiversitate și managementul ariilor naturale protejate, supervizare de lucrări, schimbări climatice, eficientă energetică și energii regenerabile, finanțări,  managementul contractelor de finanțare, achiziții publice, juridic – institutional, proiectare, ecologie, geodezie și hidrotehnică.

Echipa internă de consultanți are experiență practică relevantă în teoria și în practicile de reglementare din domeniul salubrizării (colectarea și transportul separat a deșeurilor municipale, sortarea, tratarea și eliminarea acestora, măturatul, spălatul și stropitul căilor publice, curățarea și transportul zăpezii de pe căi publice, dezinsecția, dezinfecția și deratizarea la obiectivele de pe domeniul public și pivat) și a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, acordând permanentă atenție schimbărilor legislative și abordărilor strategice sectoriale, fiind familiarizați cu practicile curente stabilite de Autoritatea Națională pentru Reglementarea Serviciilor Comunitare și Utilitate Publică, precum și cu ghidurile strategice elaborate de JASPERS în ceea ce priveste activitatea operatorilor privați din domeniile menționate.

Suntem prezenți în următoarele domenii:

 • Deșeuri și economie circulară
 • Apă și apă uzată
 • Schimbări climatice – inundații
 • Schimbări climatice – combaterea eroziunii costiere
 • Eficiență energetică – retehnologizarea sistemelor de termoficare municipale și reabilitarea termică a locuințelor
 • Energie din surse regenerabile (eolian, biomasă, geotermal)
 • Sol – Situri contaminate
 • Biodiversitate
 • Consultanță pentru derularea procedurilor de mediu
 • Consultanță în management de proiect
 • Achiziții publice și analiză institutională
 • Consultanță în elaborarea unor propuneri legislative pentru undamentarea politicilor și strategiilor la nivel guvernamental

 

Departamentele EPMC Consulting:

 • Protecția mediului și biodiversitate
 • Finanțări - aplicații de finanțare, asistenţă tehnică pentru management de proiect, achiziții publice și asistență tehnică în documentații de atribuire a contractelor de servicii, lucrări și furnizare produse
 • Proiectarea și supervizarea lucrărilor de infrastructură
 • Administrativ

457 mil. €

EPMC a asigurat managementul pentru proiecte în valoare de 457 mil euro.

115 mil. €

EPMC a atras finanțări pe infrastructură în valoare de 115 mil euro.

129 experți

Echipa EPMC este formată din 129 de experți interni și colaboratori externi.

Aboneaza-te la newsletter-ul nostru