Servicii

Echipa noastră de specialiști oferă la nivel național patru tipuri de servicii: accesare de finanțări nerambursabile, management de proiect și asistență tehnică,protecția mediului și gospodărirea apelor, biodiversitate.

Profesionalismul serviciilor EPMC vine din faptul că înțelegem atât partea de business, cea tehnică, cât și cadrul legislativ, toate necesare implementării cu succes a proiectelor.  Fiecare proiect este analizat de către specialisti, pentru ca atunci când se ajunge în faza de implementare și postimplementare, proiectul să fie un succes. Este foarte important ca fiecare client să aibă posibilitatea de a explora oportunitățile pe care le are la dispoziție, să primească sfaturi practice, iar împreună cu echipa EPMC să ajungă la cea mai bună soluție care servește scopurilor sale. În spatele serviciilor EPMC stau cunoștințele și experiența specialiștilor din echipă, specialiști care au livrat proiecte de anvergură la nivel național.

Pe scurt, serviciile EPMC:

Accesare de finanțări nerambursabile
Asigurăm servicii integrate în accesarea de fonduri nerambursabile pentru proiecte de investiții, ce includ identificarea celor mai bune oportunități de finanțare, întocmirea dosarului de finanțare (cereri de finanțare, studii de fezabilitate, obținerea avizelor) și suport în implementare. Consultanții noștri dețin o experiență bogată în programele operaționale Mediu, Competitivitate economică, Dezvoltare regională, Dezvoltare rurală, Resurse Umane, precum și în cele gestionate direct de Comisia Europeană (LIFE).

Management de proiect și asistență tehnică
Experiența bogată în domeniul managementului de proiect și al asistenței tehnice, recomandă EPMC ca un partener de încredere pentru servicii diverse de implementare a proiectelor: supervizare de lucrări, proiectare, achiziții publice, publicitate. Oferim de asemenea servicii integrate de management în implementarea unor proiecte de investiții majore, publice sau private, din domeniul infrastructurii de mediu.

Protecția mediului și gospodărirea apelor
Oferim consultanță integrată în domeniul protecției mediului și al gospodăririi apelor în vederea obținerii actelor de reglementare (raport de mediu, raport de evaluare a impactului asupra mediului, bilanț de mediu, raport de amplasament, studiu de evaluare adecvată, documentații pentru obținerea avizului/autorizației de gospodarire a apelor), precum și consultanță operativă în perioada de funcționare a investițiilor (noutăți legislative, raportare, audit de mediu).

Biodiversitate
Asigurăm consultanță în elaborarea planurilor de management pentru ariile naturale protejate și a studiilor de fundamentare (inventariere, cartare, evaluare stare de conservarea a speciilor și habitatelor, elaborare măsuri de management, elaborare baze de date GIS). Pentru perioada 2014-2020 oferim consultanță în vederea implementării cu succes a planurilor de management (monitorizare specii și habitate, proiectare infrastructură de vizitare, informare, conștientizare, instruire etc.).

Incertitudinea viitorului, de la schimbările economice la cele climatice, complică peisajul de business. Echipa EPMC, datorită experienței acumultate pe parcursul celor 8 ani de activitate și a proiectelor manageriate care însumează peste 457 milioane de euro, își ajută clienții să ia cele mai bune decizii în privința viitorului, să planifice și să ia în calcul toți factorii care pot avea un impact în dezoltarea viitoare a companiilor lor.

Am elaborat proiecte  de sute de milioane de euro, finanțate prin programe (POR, POSCCE, POS Mediu, LIFE, in programarea 2007-2013, iar, recent, POC (Programul Operațional Competitivitate, din programarea 2014-2020) – una dintre primele competiții de proiecte din programarea 2014-2020.

De asemenea, acordăm consultanță în implementarea proiectelor. La ora actuală, insumam peste 450.000.000 euro in proiecte in care EPMC acorda servicii de consultanță in implementare.

În domeniul managementului proiectelor cu finanțare europeană, ne-am început activitatea cu proiecte de infrastructură de mediu, resurse regenerabile, mari proiecte de impact la nivel local sau național. 

În timp, ne-am diversificat experiența, orientându-ne spre consultanță pentru ceea ce înseamnă proiecte de investiții cu finanțare nerambursabilă și, mai recent, formare profesională.

 

457 mil. €

EPMC a asigurat managementul pentru proiecte în valoare de 457 mil euro.

115 mil. €

EPMC a atras finanțări pe infrastructură în valoare de 115 mil euro.

129 experți

Echipa EPMC este formată din 129 de experți interni și colaboratori externi.

Aboneaza-te la newsletter-ul nostru