Rezultate

Înființată în anul 2008, având capital integral privat, EPMC Consulting se bazează pe experiența vastă a celor peste 130 de colaboratori permanenți, de tip freelancer sau subcontractanți, reușind să construiască o medie a cifrei de afaceri a ultimilor 3 ani de 8.858.732 lei.

Fie că vorbim de proiecte de biodiversitate, scriere de aplicații de finanțare, management de proiect sau asistență tehnică, aducem cu noi în fiecare proiect o expertiză profundă și funcțională, bazată pe numărul mare și aria largă de proiecte în care echipa EPMC a fost implicată. Suntem cunoscuți pentru perspectiva holistică cu care abordăm fiecare proiect în parte, însă am demonstrat de nenumarate ori că reușim să optimizăm atât suma tuturor componentelor proiectului, cât și fiecare componentă în parte.

Dacă ar fi să rezumăm, activitatea EPMC Consulting în cifre ar arăta astfel:

 • De la înființare, din 2008 până în prezent, am elaborat documentații de conformare cu cerințele de mediu pentru investițiile a peste 100 de companii private din diverse sectoare economice, pentru divese autorități publice la nivel național, regional și local, precum și pentru operatori regionali și regii autonome;
 • Am furnizat servicii de scriere de aplicații de finanțare pentru proiecte de infrastructura de mediu;
 • Am furnizat peste 230 sesiuni de instruire pentru mai mult de 3.600 persoane din echipele de implementare a proiectelor POS MEDIU 2007 - 2013, cu tematici variate, dar relevante pentru protecția mediului: Achiziții publice; Analiza cost-beneficiu; Audit și managementul riscurilor; Comunicare în cadrul campaniilor de mediu; Comunicarea informațiilor publice; Documentații tehnice; Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene; Management de proiect; Management financiar; Managementul contractelor de lucrări de tip FIDIC; Managementul integrat al deșeurilor; Managementul timpului și stresului; Măsuri de prevenire a riscurilor la inundații; Nereguli și fraude în achizițiile publice; Operare instrumente IT; Protecția naturii și planuri de management al ariilor protejate; Sisteme de alimentare cu apă, epurarea apelor uzate și managementul nămolurilor.
 • Nu în ultimul rând, am furnizat (atât în calitate de contractant unic sau de lider de asocieri, cât și ca partener) servicii de asistență tehnică pentru scriere de aplicații de finanțare/management proiectelor în domenii importante de infrastructura de mediu:
  • Deșeuri și Economie circulară
  • Apă și apă uzată
  • Schimbări climatice – Inundații
  • Schimbări climatice - Eroziune costieră
  • Eficiență energetică
  • Energie din surse regenerabile
  • Sol – Situri contaminate
  • Biodiversitate
  • Consultanță pentru derularea procedurilor de mediu
  • Consultanță în Management de proiect - Achiziții Publice
  • Consultanță în elaborarea unor propuneri legislative - Fundamentarea politicilor și strategiilor.

Ajutându-ne clienții să aducă proiectele de la idee la implementare, aducând claritate și conturând cea mai bună strategie de a atinge rezultatele vizate, având în permanență în vedere resursele de timp, financiare și de personal implicate în fiecare proiect, am reușit să construim un portofoliu solid.

Toate rezultatele muncii EPMC Consulting vin să întărească ideea că „se poate”, atât timp cât toți cei implicați au dorința si determinarea de a reuși. 

Înființată în anul 2008, având capital integral privat, EPMC Consulting se bazează pe experiența vastă a celor peste 130 de colaboratori permanenți, de tip freelancer sau subcontractanți, reușind să construiască o medie a cifrei de afaceri a ultimilor 3 ani de 8.858.732 lei.

Datorită calității serviciilor, experienței echipei de consultanți și a cunoștințelor și abilităților practice dobândite în proiectele complexe dezvoltate până în prezent, EPMC Consulting deține o poziție competitivă pe piața consultanței din România.

 


457 mil. €

EPMC a asigurat managementul pentru proiecte în valoare de 457 mil euro.

115 mil. €

EPMC a atras finanțări pe infrastructură în valoare de 115 mil euro.

129 experți

Echipa EPMC este formată din 129 de experți interni și colaboratori externi.

Aboneaza-te la newsletter-ul nostru