Rezultate

Înființată în urma cu 12 ani cu capital integral privat, EPMC se bazează pe experienta vastă a celor peste 120 de experti, interni și externi,  reușind să construiască în anul 2018 o cifră de afaceri de peste 4,6 milioane lei.

Fie că vorbim de proiecte de biodiversitate, scriere de aplicații de finanțare, management de proiect sau asistență tehnică, aducem cu noi în fiecare proiect o expertiză profundă și funcțională, bazată pe numărul mare și aria largă de proiecte în care echipa EPMC a fost implicată. Suntem cunoscuți pentru perspectiva holistică cu care abordăm fiecare proiect în parte, însă am demonstrat de nenumarate ori că reușim să oprimizăm atât suma tuturor componentelor proiectului cât și fiecare componentă în parte.
Dacă ar fi să rezumăm, activitatea EPMC în cifre ar arăta astfel:

  • In cei 12 ani de activitate, am elaborat documentații de conformare cu cerințele de mediu pentru investițiile a 68 de companii private din diverse sectoare economice, pentru 18 autorități publice și pentru 4 regii autonome;
  • Am furnizat servicii de scriere de aplicații de finanțare pentru proiecte ce însumeaza peste 115 milioane de euro;
  • Am furnizat peste 230 sesiuni de instruire pentru mai mult de 3.600 persoane din echipele de implementare a proiectelor POS MEDIU, pe următoarele teme: Achiziții publice; Analiza cost-beneficiu; Audit și managementul riscurilor; Comunicare în cadrul campaniilor de mediu; Comunicarea informațiilor publice; Documentații tehnice; Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene; Management de proiect; Management financiar; Managementul contractelor de lucrări de tip FIDIC; Managementul integrat al deșeurilor; Managementul timpului și stresului; Măsuri de prevenire a riscurilor la inundații; Nereguli și fraude în achizițiile publice; Operare instrumente IT; Protecția naturii și planuri de management al ariilor protejate; Sisteme de alimentare cu apă, epurarea apelor uzate și managementul nămolurilor.

Dar nu in ultimul rand, am furnizat (atât în calitate de lider de consorțiu cât și ca partener) servicii de asistență tehnică de management de proiect (scriere aplicatii de finantare și/sau implementarea proiectelor) pentru 22 de proiecte:

  • 7 proiecte POS MEDIU de Sisteme de management integrat al deșeurilor care însumează 291 milioane de euro (costuri totale de proiect) implementate de Consiliile Județene din Alba, Bistrița-Năsăud, Brăila, Cluj, Dolj, Sibiu, Suceava;
  • 1 proiecte POS MEDIU pentru apă și apă uzată însumând 46 milioane de euro, derulat de operatorul retelei din județul Bihor iar in prezent asiguram asistenta tehnica  pentru scrierea aplicatiei de finantare de cca 250 de millioane de euro in cadrul Programulu Infrastructura Mare (POIM) pentru Compania de apa Somes ce vizeaza extinderea retelelor de apa in judetele Cluj si Salaj
  • 3 proiecte POR vizand decontaminarea unor situri industriale, proiecte ce însumeaza peste 10 milioane euro
  • 1 proiect POS MEDIU de soluție de termoficare în Municipiul Bacău care are o valoare totală de 63 milioane de euro;
  • 6 proiecte POS MEDIU de conservare a biodiversității (elaborarea planurilor de management pentru ariile protejate);

Suntem convinși că cifrele vorbesc de la sine. Ajutându-ne clienții să aducă proiectele de la idee la implementare, aducând claritate și conturând cea mai bună strategie de a atinge rezultatele vizate, având în permanență în vedere resursele de timp, financiare și de personal implicate în fiecare proiect, am reușit să construim în cei 12 ani de activitate un portofoliu solid. Toate rezultatele muncii EPMC vin să întărească ideea că „se poate”, atâta timp cât toți ce implicați au dorința si determinarea de a reuși împreună. 

Înființată în urma cu 12 ani, cu capital integral privat, EPMC se bazează pe experienta vasta a peste 129 de experti și a reușit să construiască în anul 2019 o cifră de afaceri de peste 4.6 milioane lei.

Datorită calității serviciilor, experienței experților și a cunostințelor și abilităților practice dobândite în proiectele complexe dezvoltate până în prezent, EPMC Consulting deține o poziție competitivă pe piața consultanței din România.

 

457 mil. €

EPMC a asigurat managementul pentru proiecte în valoare de 457 mil euro.

115 mil. €

EPMC a atras finanțări pe infrastructură în valoare de 115 mil euro.

129 experți

Echipa EPMC este formată din 129 de experți interni și colaboratori externi.

Aboneaza-te la newsletter-ul nostru