MANAGEMENT DE PROIECT

Câștigarea unei competiții de proiecte înseamnă doar începutul celei mai dificile etape din viața unui proiect: implementarea acestuia. În această etapă se validează modalitatea de dezvoltare a proiectului. Echipa noastră este alături de clienți în implementarea proiectelor atât în ceea ce privește aspectele de management eficient al acestuia, cât și în ceea ce privește respectarea cerințelor finanțatorului. 

457mil.€

valoarea proiectelor în care EPMC a fost implicată

15 județe

în care EPMC a gestionat proiecte

>100

de specialiști implicați

Propunerea EPMC: 
 • Managementul efectiv al proiectului, care presupune organizarea, coordonarea, monitorizarea și evaluarea unui proiect, pentru care consultanții noștri cunosc atât conceptele teoretice cât și instrumentele practice de management (de la instrumente de planificare până la modalități de monitorizare financiară). 
 • Implementarea unui proiect cu finanțare europeană presupune, în afara unui bun management, cunoașterea procedurilor și cerințelor specifice finanțatorului, de la prevederile privitoare la achizițiile publice până la modalitatea de realizare a cererilor de rambursare sau pregătirea pentru o vizită de verificare din partea finanțatorului. Echipa noastră își pune experiența în domeniu la dispoziția clienților pentru rezolvarea multor aspecte care țin de relația cu finanțatorul și pentru a ușura  “munca cu hârtiile” inerentă unui proiect finanțat din fonduri publice, fie ele și europene. Cel mai important, ne asigurăm de respectarea legislației și a condițiilor contractului de finanțare, astfel încât finanțarea propriu-zisă a proiectului să fie realizată integral – ultima rambursare din fonduri europene fiind de obicei realizată după finalizarea proiectului. 

 

În cazul proiectelor mai complexe, care presupun lucrări sau achiziții de echipamente sofisticate, oferim consultanță completă pentru toate etapele activităților – de la autorizațiile necesare până la gestionarea relației contractuale cu diriginții de șantier, constructori, etc. 

DOWNLOAD
Management_de_proiect.pdf
PAȘII PROIECTULUI:
 • Analiza condițiilor contractului de finanțare și alcătuirea agendei de raportări și a altor conditionalități contractuale;
 • Planificarea detaliată a activităților;
 • Ajustarea organizării resurselor, dacă este cazul (fișe de post, organizare, realocări, estimarea detaliată a muncii depuse în proiect); 
 • Planificarea financiară detaliată, inclusiv a calendarului de încasări și plăți și corelarea cu graficul de rambursare a creditului (dacă este cazul);
 • Organizarea administrativă a proiectului (arhivă, corespodență, formate, asigurarea conformării cu cerințele obligatorii ale finanțatorului pentru informare și publicitate);
 • Consultanță în stabilirea unui sistem de coordonare, monitorizare și raportare în cadrul proiectului adecvat pentru client și în concordanță cu cerințele finanțatorului; 
 • Stabilirea procedurilor de achiziție proprii programului de finantare; 
 • Pregătirea vizitelor de monitorizare a finanțatorului și menținerea relației cu finanțatorul (corespondență, informări, ajustări, etc.). 
 • Realizarea unui sistem de raportare financiară adecvat cerințelor finanțatorului, realizarea cererilor de plată sau a cererilor de rambursare;
 • Documentarea îndeplinirii contractelor proiectului (de exemplu procese verbale de recepție, punere în funcțiune, etc.). 
   

Închiderea proiectului reprezintă un moment important pentru asigurarea unor elemente precum: 

 • Atingerea rezultatelor estimate o dată cu finalizarea activităților proiectelor;
 • Respectarea termenelor stabilite la nivel de proiect; 
 • Respectarea procedurilor și termenelor necesare condiționate de contractul de finanțare (de exemplu data ultimelor plăți acceptate); 
 • Raportările necesare pentru finalizarea proiectului; 
 • Verificarea atingerii indicatorilor și îndeplinirii scopului proiectului și asigurarea existenței documentelor justificative/doveditoare necesare – acestea sunt elemente care, nerealizate, pot duce la returnarea parțială sau integrală a finanțării nerambursabile;
 • Evaluarea finală a proiectului; 
 • Aspecte administrative: arhivarea proiectului, eliberarea garanțiilor contractorilor, eventuale plăți finale (de exemplu audit); 
 • Instruirea Beneficiarului cu privire la obligațiile de raportare și monitorizare în perioada post implementare (raport de durabilitate, plan de operare a investiției etc.).
 • Monitorizarea valorilor indicatorilor de rezultat/performanță;
 • Transmiterea anuală a rapoartelor privind durabilitatea investiției și după caz, menținerea locurilor de muncă;
 • Pregătirea vizitelor de monitorizare anunțate.

457 mil. €

EPMC a asigurat managementul pentru proiecte în valoare de 457 mil euro.

115 mil. €

EPMC a atras finanțări pe infrastructură în valoare de 115 mil euro.

129 experți

Echipa EPMC este formată din 129 de experți interni și colaboratori externi.

Aboneaza-te la newsletter-ul nostru