APLICAȚII DE FINANȚARE

EPMC are competenţa de a asigura trecerea unui proiect de la idee la rezultat. Consultanţii care se vor ocupa de scrierea proiectului cunosc limba finanţărilor europene (obiectiv general şi specific, rezultate, indicatori, activităţi, achiziţii) şi vor realiza dosarul de finanţare ţinând cont atât de riscurile implicate pentru client (la evaluarea proiectului, dar şi la posibila implementare), cât şi de oportunităţile de maximizare a punctajului.

4 vs. 1

Minim 4 experți EPMC, cu specializări diferite, lucrează la scrierea unei aplicații de finanțare.

3 mil. €

cea mai recentă aplicație câștigătoare

115 mil.€

atrași prin aplicațiile de finanțare elaborate

EPMC își propune:
 • Să înțeleagă strategia și nevoile afacerii tale și să identifice oportunitățile de finanțare potrivite;
 • Să verifice condițiile necesare îndeplinirii criteriilor solicitate pentru obținerea  finanțării nerambursabile;
 • Să te ajute să corelezi nevoile afacerii tale cu cerințele finanțării; 
 • Să te ajute să înțelegi ce înseamnă fondurile europene din perspectiva fluxurilor financiare, ce și când îți intră în cont dar mai ales cât și când și cum ”trebuie să aduci de acasă” (pentru cofinanțare și pentru susținerea fluxului de numerar necesar  proiectului);
 • Să înțelegi de la început efortul necesar raportat la beneficii (pregătirea proiectului, costuri de management, timp);
 • Să cunoști condiționalitățile pe care trebuie sa le îndeplinești când ai de-a face cu proiecte pentru care vrei/ai finanțare nerambursabilă (de exemplu cerințele privitoare la achizițiile publice, când se aplică, în ce condiții, etc.). 
 • Să îți estimezi corect orizontul de timp pentru o investiție raportat la disponibilitatea și predictibilitatea finanțărilor;
 • Să înțelegi că finanțarea nerambursabilă este o investiție pe termen mediu sau lung;
 • Să înțelegi că proiectul tău intră în competiție cu celelalte și în orice concurs există o doză de risc și o doză de noroc! Restul e pricepere și asumare.

Realizarea unui proiect nu înseamnă doar completarea unor formulare, ci o muncă atentă de design a proiectului, care presupune o bună cunoaștere a teoriei și practicii managementului de proiect, și de adaptare a acestuia la cerințele unui finanțator. De aceea, construim proiectele astfel încât să poată fi finanțate, dar și duse la bun sfârșit de către clienții noștri, acordând consultanță în toate etapele proiectului – de la scriere la încheierea proiectului.

DOWNLOAD
Aplicatii_de_finantare.pdf
PAȘII PROIECTULUI:
 • Primul pas este să ne familiarizăm cu specificul afacerii clientului și, dacă este cazul, îl ajutăm în definirea unor obiective și rezultate urmărite. În funcție de acestea, identificăm oportunitățile de finanțare disponibile și potrivite.
 • O dată încheiată analiza preliminară a necesităților companiei și identificată linia de finanțare potrivită verificăm îndeplinirea condițiilor de eligibilitate impuse de finanțator. Aceste condiții de eligibilitate (ale beneficiarului, ale proiectului, ale activităților și cheltuielilor) sunt elemente care se verifică în etapa incipientă a dezvoltării proiectului și pot fi formulate ca întrebări la care se poate răspunde, documentat, cu da sau nu, și care sunt formulate ca și criterii destul de complexe. 
 • Condițiile de eligibilitate sunt verificate cu atenție și în detaliu de consultanții noștri, astfel încât să nu fie trecute cu vederea toate elementele care condiționează acordarea finanțării nerambursabile. Astfel, se evită situația de a consuma resurse pentru dezvoltarea unui proiect care, oricât de bun ar fi, nu îndeplinește criteriile minime de eligibilitate și nu va depăși etapa eliminatorie a evaluării. 
 • Verificarea eligibilității nu înseamnă doar bifarea mecanică a unor elemente dintr-un ghid de finanțare. Interpretarea și detalierea criteriilor de eligibilitate necesită o foarte bună cunoaștere a mecanismelor de verificare și a documentelor doveditoare, astfel încât să se evite situații neplăcute precum:
   
  • încadrarea eronată în categoria de întreprindere (de exemplu mijlocie în loc de mică) care poate duce fie la  neeligibilitatea solicitanului, fie la un procent de finanțare nerambursabilă mai mic; 
  • confuzia între sediul social sau locația activității proiectului, care pot avea diferite condiționalități; 
  • cod CAEN existent în actele constitutive dar neautorizat la Registrul Comerțului;
  • tip de activități vizate prin proiect dar nemenționate în actele constitutive;
  • teren/imobil pentru investiții grevate de sarcini.

 

Dezvoltarea proiectului de către echipa noastră pornește de la două constrângeri distincte: 

 1. Necesitățile și particularitățile afacerii clientului; 
 2. Condițiile impuse de finanțator. 
   

Noi identificăm soluții adaptate fiecărui client în parte astfel încât să fie îndeplinite aceste condiții, dar proiectul nu doar să obțină “un punctaj mare” la evaluare, ci să fie ușor de implementat de către Beneficiar. Astfel, identificăm personalizat elemente precum: 

 • Construirea proiectului în funcție de aspectele practice ale implementării acestuia, de specificul activității clientului, aplicând experiența noastră în managementul proiectelor pentru a crea un proiect care nu doar “să sune bine” sau “să obțină finanțare”;
 • Planificarea corectă și realistă a activităților – de exemplu durata corectă a unor proceduri de achiziție publică; 
 • Stabilirea interdependențelor dintre activități – de exemplu inițierea unei lucrări după obținerea autorizațiilor necesare; 
 • Planificarea realist corelată cu limitările impuse de finanțator (plafoane de cheltuieli, durate de implementare, etc.);
 • Estimarea resurselor necesare (număr de persoane, efort de muncă, echipamente, etc.); 
 • Construirea bugetului “de jos în sus”; 
 • Identificarea de indicatori corelați cu cerințele finanțatorului, dar și realizabili de către client (de exemplu stabilirea unor indicatori realiști de dezvoltare a afacerii – număr de locuri de muncă sau creșterea cifrei de afaceri); 
 • Corelarea bugetului proiectului cu cheltuielile reale (de exemplu costurile salariale totale, corelarea cu devizele de lucrări, includerea în buget a tuturor cheltuielilor “ascunse” ale unui proiect  – comisioane, taxe, cheltuieli administrative, etc. și încadrarea lor corectă ca eligibile sau neeligibile); 
 • Construirea unui flux de numerar realist ținând cont de modalitățile de plată prevăzute în modelul de contract de finanțare;
 • Construirea cererii de finanțare în conformitate cu toate cerințele finanțatorului – de exemplu este foarte importantă studierea grilei de evaluare a proiectelor pentru a putea accentua în cadrul cererii de finanțare elementele care sunt evaluate și pot aduce un punctaj bun.

 

Acceastă activitate presupune o serie de pași care trebuie respectați astfel încât să fie conformi tuturor cerințelor administrative și formale solicitate de finanțator. Aceștia privesc aspecte precum:

 • Depunerea proiectului – online sau offline; 
 • Încărcarea proiectului online dacă este cazul, cu atenție la eventualele constrângeri (tehnice, număr de caractere, etc.);
 • Pregătirea documentelor administrative necesare (împuterniciri, avize, etc.); 
 • Depunerea fizică a proiectului – forma de prezentare, număr de exemplare, formalități;
 • Asigurarea confirmării depunerii. 

Această etapă este deosebit de importantă și poate fi esențială pentru obținerea finanțării. Evaluarea proiectelor are de obicei următoarele etape în care oferim asistență: 

 • Verificarea administativă (proiectul a fost depus la timp, în forma solicitată, etc.). Aici, atenția consultantului pentru etapa de realizare și depunere a dosarului de finanțare este esențială; 
 • Verificarea eligibilității. În această etapă este posibil ca evaluatorii să solicite documente suplimentare sau clarificări, iar termenele de transmitere sunt scurte și foarte stricte – întârzierea unui răspuns poate duce la descalificarea proiectului;
 • Evaluarea tehnico-economică – în această etapă se evaluează conținutul propriu-zis al proiectului. Asistența echipei de consultanți care a realizat proiectul este foarte importantă, întrucât, în funcție de proiect, pot fi solicitate clarificări sau detalieri de către evaluator pe diferite aspecte ale proiectului – organizatorice, economice, tehnice.

 

Anunțarea selecției proiectului pe lista celor propuse pentru finanțare nerambursabilă reprezintă începutul parcursului propriu-zis al proiectului. Este foarte importantă perioada de pregărire a contractului, întrucât în această etapă finanțatorul cere o serie de documente sau pași obligatorii de parcurs. Neglijarea acestor cerințe sau a termenelor – de asemenea foarte stricte – pentru prezentarea unor documente sau a unor informații pot duce la neîndeplinirea condițiilor pentru semnarea contractului de finanțare și pierderea finanțării nerambursabile. De asemenea, verificarea în detaliu a conținutului contractului de finanțare și pregătirea începerii propriu-zise a proiectului reprezintă un aspect important pentru care oferim asistență (de exemplu ajustarea fluxului financiar, reajustarea planificării pliate pe lunile calendaristice stabilite prin contractul de finanțare, etc.). 

457 mil. €

EPMC a asigurat managementul pentru proiecte în valoare de 457 mil euro.

115 mil. €

EPMC a atras finanțări pe infrastructură în valoare de 115 mil euro.

129 experți

Echipa EPMC este formată din 129 de experți interni și colaboratori externi.

Aboneaza-te la newsletter-ul nostru