POIM 2014-2020 - AP11 Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile

Obiectiv specific 11.2 Măsuri de producere a energiei din surse regenerabile destinate autorităților administrației publice locale

Dată şi oră începere depunere de proiecte: 08.11.2022, ora 10.00
Dată şi oră închidere depunere de proiecte: 16.11.2022, ora 17.00

Alocare financiara

Beneficiari

Unităţi administrativ teritoriale, definite prin OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Valoarea finantarii

Valoare finanțare: 100% din costurile eligibile ale proiectului (minim 500.000/maxim 5.000.000 EUR)

Alocarea apelului competitiv de proiecte: 250.000.000 EUR

Cheltuieli eligibile

Realizarea capacităţilor de producere energie electrică şi termică în cogenerare din SRE, cu excepția biomasei, pentru consum propriu;

Realizarea capacităţilor de producere energie electrică sau termică din SRE, cu excepția biomasei, pentru consum propriu.


457 mil. €

EPMC a asigurat managementul pentru proiecte în valoare de 457 mil euro.

115 mil. €

EPMC a atras finanțări pe infrastructură în valoare de 115 mil euro.

129 experți

Echipa EPMC este formată din 129 de experți interni și colaboratori externi.

Aboneaza-te la newsletter-ul nostru