POIM – Axa Prioritară 11 – Eficiență energetică pentru întreprinderi

Sprijinirea IMM-urilor și a întreprinderilor mari în eficiență energetică -clădiri industriale și construcții anexe/clădirilor prestări servicii și construcții anexe

Apel 1 - ajutor de stat pentru reabilitare termică clădiri: 11 - 26 octombrie 2022

Alocare financiara

Beneficiari

Întreprinderile (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și mari)

Valoarea finantarii

50.000 - 500.000 EUR

Alocarea este de 115.000.000 EUR

Cheltuieli eligibile
  • Intervenţii la sistemele de utilităţi ale clădirilor şi achiziţii de echipamente, utilaje, dotări specifice necesare pentru producerea de energie necesare clădirilor şi construcţiilor anexe;
  • investiţii în echipamente/utilaje/dotări specifice necesare pentru obţinerea de energie din surse regenerabile, cu excepţia biomasei, destinate consumului propriu de energie a întreprinderilor;
  • investiţii în măsuri de eficienţă energetică la nivelul unităţilor de cogenerare, trigenerare existente sau noi

457 mil. €

EPMC a asigurat managementul pentru proiecte în valoare de 457 mil euro.

115 mil. €

EPMC a atras finanțări pe infrastructură în valoare de 115 mil euro.

129 experți

Echipa EPMC este formată din 129 de experți interni și colaboratori externi.

Aboneaza-te la newsletter-ul nostru