POR - 2.1. B - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv incubatoare de afaceri

Crearea/ modernizare/ extinderea incubatoarelor/ acceleratoarelor de afaceri, inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente. 

Apel deschis din 27 iulie 2016.

Alocare financiara

234.000.000 €

Beneficiari

Incubatoare și Acceleratoare de afaceri.

Valoarea finantarii

200.000€ - 7.000.000€

Valoare minimă eligibilă: 200.000 €
Valoare maximă eligibilă: 7 mil €

Cheltuieli eligibile
  • Achiziţionarea de echipamente IT tehnică de calcul; 
  • Achiziţionarea de echipamente tehnologice maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare; 
  • Dotarea cu echipamente de birotică necesare desfăşurării normale a activităţii;
  • Realizarea de site-uri pentru prezentarea activităţii şi a produselor sau serviciilor promovate, inclusiv instrumente de vânzare on-line, facilitarea comerțului și inovații specifice;  
  • Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse  regenerabile/alternative de energie  pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, etc.

457 mil. €

EPMC a asigurat managementul pentru proiecte în valoare de 457 mil euro.

115 mil. €

EPMC a atras finanțări pe infrastructură în valoare de 115 mil euro.

129 experți

Echipa EPMC este formată din 129 de experți interni și colaboratori externi.

Aboneaza-te la newsletter-ul nostru