Programul operational infrastructură mare (POIM) Linie 6.1 Distribuție - Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal)

Modernizarea reţelelor de distribuţie energie electrică cu o tensiune nominală de până la 110 kV. Extinderea reţelelor de distribuţie energie electrică cu o tensiune nominală de până la 110 kV.

Alocare financiara

22.302.878,80 €

Beneficiari

Operatorii de distribuţie/transport a energiei electrice care preiau energie produsă din resurse regenerabile de energie : 1-CEZ Distribuție SA; 2-EoN Moldova Distribuție SA; 3-FDEE Electrica nord SA; 4-FDEE Electrica Transilvania Sud SA; 5-FDEE Electrica Transilvania Nord SA; 6 – ENEL Distribuție Dobrogea, SA; 7 – ENEL Distribuție Muntenia SA.

Valoarea finantarii

3.000.000 €

Valoare contribuție: Diferența până la maxim 50.000.000 €/proiect

Cheltuieli eligibile
Modernizarea reţelelor de distribuţie energie electrică cu o tensiune nominală de până la 110 kV inclusiv:
  • Modernizarea Liniilor Electrice Aeriene [LEA] inclusiv şi a Liniilor Electrice Subterane [LES] de 110 kV şi Medie Tensiune [MT]; 
  • Modernizarea staţiilor electrice, posturilor de transformare şi punctelor de alimentare existente prin înlocuirea parţială/totală a echipamentelor/instalațiilor indispensabile pentru a asigura funcționarea în condiții de siguranță, securitate și eficiență a rețelei de distribuție (modernizare/înlocuire sectoare de secționare, modernizare servicii interne, etc);
  • Realizarea/modernizarea sistemelor de protecție, monitorizare și control (inclusiv dezvoltarea sistemului de automatizare a distribuţiei energiei electrice şi integrarea în SCADA).
Extinderea reţelelor de distribuţie energie electrică cu o tensiune nominală de până la 110 kV inclusiv:
  • Realizarea de noi linii electrice/staţii electrice/posturi de transformare/puncte de alimentare pentru mărirea capacităţii de distribuţie a energiei electrice (prevăzute cu sisteme de protecție, monitorizare și control).

457 mil. €

EPMC a asigurat managementul pentru proiecte în valoare de 457 mil euro.

115 mil. €

EPMC a atras finanțări pe infrastructură în valoare de 115 mil euro.

129 experți

Echipa EPMC este formată din 129 de experți interni și colaboratori externi.

Aboneaza-te la newsletter-ul nostru