POR în regiunea de Nord-Vest: interes ridicat pentru microintreprinderi și investiții de patrimoniu

Agenția de Dezvoltare  Regională Nord-Vest a publicat situaţia proiectelor depuse în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020 şi gradul de acoperire a alocării financiare disponibile, până la data de 2 septembrie 2016, la nivel de regiune.
Din apelurile lansate, cel mai mare număr de proiecte depuse și aflate în selecție:

  • 27 proiecte, în cadrul Axei Prioritare 2. Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii. Prioritatea de investiții 2.1. Microintreprinderi ( solicitanți eligibili: microintreprinderile),
  • 12 proiecte, în cadrul Axei Prioritare 5. Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarrea durabilă a patrimoniului cultural. Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural (solicitanți eligibili: unităţi administrativ-teritoriale, autorităţi ale administraţiei publice centrale, unitățile de cult, ONG-uri) și parteneriate între aceste entități, respectiv:
    • Unitate administrativ-teritorială, în calitate de lider în parteneriat cu altă unitate administrativ-teritorială, cu o autoritate a administraţiei publice centrale, unitate de cult sau ONG;
    • Autoritate a administraţiei publice centrale, în calitate de lider în parteneriat cu o unitate administrativ-teritorială, o unitate de cult sau ONG.

Notă:
Microîntreprinderile - sunt definite ca întreprinderi care au un număr mediu de salariaţi mai mic decât 10 şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane de euro, echivalent în lei, în conformitate cu Legea 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării IMM- urilor, cu modificările şi completările ulterioare.
SURSA: ADRNV

POR în regiunea de Nord-Vest: interes ridicat pentru microintreprinderi și investiții de patrimoniu


457 mil. €

EPMC a asigurat managementul pentru proiecte în valoare de 457 mil euro.

115 mil. €

EPMC a atras finanțări pe infrastructură în valoare de 115 mil euro.

129 experți

Echipa EPMC este formată din 129 de experți interni și colaboratori externi.

Aboneaza-te la newsletter-ul nostru