Știri finantări proiecte de biodiversitate prin POIM 2014-2020

Ministerul Fodurilor Europene a publicat Ghidul solicitantului pentru elaborarea planurilor de management/ seturilor de măsuri de conservare/ planurilor de acţiune pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele situate în mediul marin) şi pentru speciile de interes comunitar neacoperite de proiectele anterioare (POIM 2014-2020, OS 4.1 Biodiversitate).

Apelul are o alocare de 30 milioane euro și este deschis în perioada 03 aprilie 2020 – 31 decembrie 2021.

Categorii eligibile:

  • Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate/ instituţia care administrează/ structura care este responsabilă pentru administrarea/asigurarea managementului ariei protejate;
  • ONG-uri (asociaţii şi fundaţii) care au în actul constitutiv atribuţii de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii;
  • Universităţi care au în actul constitutiv atribuţii de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii;
  • Institute de cercetare/ muzee care au în actul constitutiv atribuţii de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii;
  • Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor, Agenția Natională pentru Protectia Mediului.

Ghidul solicitantuluiși anexele sunt aici: http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/

 


457 mil. €

EPMC a asigurat managementul pentru proiecte în valoare de 457 mil euro.

115 mil. €

EPMC a atras finanțări pe infrastructură în valoare de 115 mil euro.

129 experți

Echipa EPMC este formată din 129 de experți interni și colaboratori externi.

Aboneaza-te la newsletter-ul nostru