Claudia Ionescu
CONSULTANT PROTECŢIA MEDIULUI

Claudia are o experienţă de peste 5 ani în evaluarea impactului asupra mediului asociat planurilor, programelor şi proiectelor de investiţii din domenii de activitate foarte diverse (de la infrastructură rutieră, la situri contaminate), precum şi în activităţi de due diligence pentru proiecte din domeniul energiei din surse regenerabile. Cu preocupări în domeniul conservării biodiversităţii, a participat la elaborare de planuri de management pentru situri Natura 2000.

Claudia este specialist în planificare teritorială, fiind absolventă a Facultăţii de Geografie din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca la nivel licenţă, masterat şi doctorat. Începând cu anul 2010 colaborează cu SC EPMC Consulting SRL, în cadrul căreia a participat la activităţi de elaborare a studiilor de mediu şi a documentaţiilor pentru obţinerea actelor de reglementare din domeniul protecţiei mediului şi al gospodăririi apelor, la care se adaugă activităţi de due diligence pentru proiecte de valorificare a surselor regenerabile de energie. Cu un interes major în ceea ce priveşte biodiversitatea, Claudia a participat în toate etapele unui proiect de biodiversitate, începând de la scrierea aplicaţiei de finanţare, la elaborarea ofertelor  tehnice pentru implementarea proiectelor şi până la implementarea propriu-zisă a proiectelor de elaborare a planurilor de management pentru siturile Natura 2000.

Din 2014 este expert accesare fonduri structurale şi de coeziune certificat de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

Cuvinte cheie: evaluare strategică de mediu, evaluarea impactului asupra mediului, biodiversitate, energie regenerabilă, due diligence.


457 mil. €

EPMC a asigurat managementul pentru proiecte în valoare de 457 mil euro.

115 mil. €

EPMC a atras finanțări pe infrastructură în valoare de 115 mil euro.

129 experți

Echipa EPMC este formată din 129 de experți interni și colaboratori externi.

Aboneaza-te la newsletter-ul nostru